De gemeente Amersfoort en Meet Je Stad leggen een netwerk van sensoren aan in de stad

2020-09-23 16:22:52

Woensdag de 23e werd aan het begin van de middag, onder het toeziend oog van Wethouder Koşer Kaya, de laatste sensor van een reeks sensoren uitgezet. Deze sensoren zullen inzicht geven in de gevolgen van klimaatverandering voor de stad. Dit valt binnen het EU gefinancierd project SCOREwater.

Woensdag 23 september werd in Amersfoort een van de laatste sensororen geplaatst, van een netwerk aan sensoren door de stad, die bodemvocht, temperatuur en luchtvochtigheid meten. De gemeente zal de data combineren met andere data die ze heeft, om de relatie tussen warmte, droogte, neerslag en de groei van planten en bomen in de stad te analyseren. Zo proberen ze meer inzicht te krijgen in de gevolgen van de klimaatverandering voor de stad Amersfoort. Het doel is om de inzichten te gebruiken in de stedenbouwkundige planning, zodat Amersfoort een prettige stad blijft om in te wonen, werken en recreëren.

De plaatsing van deze sensoren is onderdeel van de deelname van gemeente Amersfoort aan het vierjarig Europees project, SCOREwater[1] welke begon in 2019. Hierin werkt gemeente Amersfoort samen met de steden Göteborg en Barcelona. De centrale vraagt luidt hoe we ICT oplossingen kunnen gebruiken om water- en klimaatproblemen inzichtelijk te maken en zodoende onze steden beter kunnen wapenen tegen de effecten van klimaatverandering.

Hierbij wordt ook samenwerkt met inwoners van Amersfoort die aangesloten zijn bij het burgerwetenschapsproject Meet Je Stad[2], een initiatief van De WAR[3] . Binnen Meet Je Stad doen inwoners metingen die iets zeggen over het weer en klimaat in Amersfoort en omgeving. Deze inwoners gaan nu ook metingen verrichten, aanvullend op de metingen die de gemeente ook zelf uitvoert met professionele sensoren geleverd door Hoefakker[4]. 

Alle data die binnen SCOREwater wordt verzameld, wordt als open data gepubliceerd op het open dataplatform van de gemeente[5], zodat iedereen bij deze data kan komen.

Bij vragen kunt u terecht bij:

Gemeente Amersfoort - Huug Meijer: U.Meijer[at]amersfoort.nl
SCOREwater – Pieter de Jong: Pieter[at]future-city.nl  

________

[1] https://scorewater.eu/

[2] https://www.meetjestad.net/nl/MeetjeStad

[3] https://www.dewar.nl/

[4] https://hoefakker.com/boomspecialisten/smart-city-bodemvochtsensor/

[5] https://amersfoort.dataplatform.nl/#/home