Recerca sobre pràctiques de sanejament a casa - Catalunya

2020-04-24 17:50:26

Des del Consorci Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona (IERMB), i en el marc del projecte europeu SCOREwater, posem en marxa una recerca sobre pràctiques de sanejament a casa, en aquest moment de confinament a causa de la pandèmia per la COVID19. SCOREwater se centra en la gestió de les aigües residuals, en la prevenció i la detecció precoç d’incidències.

Aquests dies passem més hores a casa i potser hem variat els nostres hàbits i usem més productes higiènics, cosa que pot afectar a la gestió del clavegueram i de tot el cicle de l'aigua. Ajuda'ns en la gestió del cicle de l'aigua responent a unes preguntes https://forms.gle/YLPBCfCb7RTx2qHR7.

L’enquesta és confidencial i la informació només es tractarà de forma agregada. D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals li informen que les seves dades seran tractades únicament i exclusivament en aquest estudi. El responsable del tractament és el consorci SCOREwater. Per a més informació sobre el tractament de dades i per a exercir els seus drets pot contactar a SCOREwater. Gràcies per la seva col·laboració!

Agraïm que ens ajudes fent-ne difusió entre els seus contactes per poder arribar a més gent. Gràcies!