CASE Amersfoort

Language: EN / NL

Om goed in te kunnen spelen op het veranderende klimaat wordt stedelijke inrichting steeds belangrijker. Zo ook in Amersfoort. Eén van de grootste uitdagingen in de komende decennia is om de stad op een klimaat-adaptieve manier in te richten. Door maatregelen te nemen om water- en hitte-gerelateerde problemen tegen te gaan (zoals het risico op overstromingen en op overmatige hitte) en door het effect van deze maatregelen te meten, wil Amersfoort voortbouwen op wat zij vandaag de dag is: een comfortabele stad om te leven, werken, bezoeken en te recreëren.
Deelname aan project SCOREwater onderschrijft deze ambitie van de stad.

SCOREwater focust zich in Amersfoort op het vergroten van kennis en inzicht in het effect van klimaat-adaptieve maatregelen door sensoren te ontwikkelen. Deze sensoren ontwikkelt Amersfoort samen met inwoners. Door de inzichten uit deze sensoren te verrijken met digitale modellen wordt zicht verkregen in hoe klimaat-adaptief de stad is en blijft. SCOREwater is één van de projecten van het programma ‘Amersfoort Smart City’, waarbij we door de inzet van data en technologie kijken of we ons werk efficiënter en effectiever kunnen doen.

Het project richt zich op twee geografische gebieden:

  • Het gebied rondom het centraal station staat op de planning voor een grootschalige herinrichting. Een van de uitdagingen in dit gebied is het risico op overstromingen en hittestress. Tevens is het lastig om water efficiënt op te slaan en te gebruiken om het gebied te vergroenen, iets dat nodig is om de klimaatbestendige ambities te realiseren. Door gebruik te maken van sensoren en digitale modellen wordt meer inzicht verkregen in hoe water (met name grondwater en neerslag) opgeslagen, beheerd en gebruikt kan worden om het gebied zo klimaatbestendiger te maken.
  • De wijk Schothorst dient als pilot-gebied voor het testen van diverse klimaatbestendige maatregelen. In dit gebied is het een uitdaging om water goed te verwerken en om het gebied zo in te richten dat hitte geen problemen veroorzaakt. Dit vraagt maatregelen. Door gebruik te maken van sensoren en dit te combineren met hydrologische modellen wordt inzicht verkregen in de huidige en, met toepassing van maatregelen, toekomstige klimaatbestendigheid van dit gebied.

Alle data die verzameld wordt bij deze pilots zal beschikbaar worden gesteld op het SCOREwater platform en gedeeld worden met geïnteresseerden.

Flyer Amersfoort

Download

https://www.traditionrolex.com/35